EKO-PALIKKA®  NYT
Alkuperäinen suomalainen Palikka® Original -muottielementti on jo sellaisenaan ympäristöystävällinen ja ekotehokas rakennuselementti, on ollut jo 50 vuotta kehityksen kärjessä. Palikan erinomainen lämmöneristys todella pitkän elinkaarensa aikana vähentää energiankulutusta merkittävästi,  siten  vähentäen ilmaston saastumista ja lämpenemistä. Palikka on turvallista puhtaan valkoista solupolystyreeniä, jossa ei ole mitään haitallisia tai myrkyllisiä lisäaineita. Ei ole maailmanlaajuisesti kiellettyä HBCD -ympäristömyrkkyä eikä ole koskaan ollutkaan. Ei levitä kuituja, kehitä pölyä eikä haitallisia kaasuja. Ei ole raskasmetallijäänteitä. 
Ainoastaan alkuperäisessä Palikka -elementissä on valmiiksi sisäänrakennettu tuuletusjärjestelmä, joka luonnollisella tavalla kuivaa rakenteet ja pitää energiansäästötalot terveinä ja homeettomina. Varo piraattikopioita, niistä puuttuvat alkuperäisen Palikan kaikki patentoidut hyvät ominaisuudet!
 
Voit siten perheinesi asua turvallisesti ja terveesti huoltovapaassa Palikka energiansäästötalossasi, nyt ja tulevaisuudessa
Kestäviä ja terveitä Palikka-energiansäästötaloja on rakennettu jo puolen vuosisadan ajan monessa maassa. Palikka valmistettiin Suomessa jo 1970-luvulla, kuten edelleenkin. Suomalainen Palikka valmistetaan myös Ruotsissa.
Muoveja on satoja erilaisia, jokaisella niistä on omat hyvät ominaisuutensa. Käyttökohteisiin räätälöityjä muoveja löytyy elämän kaikille aloille, kuten asusteisiin, terveydenhuoltoon, rakennuksiin, työkaluihin, kuljetusvälineisiin jne. 
Muovit kestävät rasituksia, lämpötiloja, säitä, kemikaaleja ja liuottimia, säteilyä, kulutusta, aikaa  jne.  Lue PÄivä ilman muoveja-juttu
 
Muoveja, kuten muitakin aineita, on osattava käyttää vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. 
On tunnettava muovien ominaisuuksia ja osattava käyttää oikeaa muovia oikeassa paikassa.
Kestävän muovin itsestään häviäminen sensijaan, ei ole hyvä ominaisuus, ei edes ekologiaan virheellisesti vedoten.
Roskien välinpitämätön heittäminen luontoon ei ole vastuullista toimintaa ja haittaa heittäjääkin. Roskaksi muuttuminen ei ole muovi- tai muun esineen vika, siihen tarvitaan tyhmä ihminen.
 
Palikka muottielementin / epsharkon, kuten lähes kaikkien muovien raaka-aineena on fossiilinen luonnonöljy, luonnon tuottama oma arvokas raaka-aine. Tuhlaus seis!
Myös Palikka-muovin raaka-aine monostyreeni, joka on pelkkää vetyä ja hiiltä, valmistetaan luonnonöljystä. Jos Palikka poltetaan täydellisesti,  syntyy vain hiilidiokdidia ja vettä, siis vissy vettä
 
Öljy puolestaan on puuta, joka kasvoi satoja miljoonia vuosia sitten, ja joka luonnon omien prosessien kautta vuosimiljoonien kuluessa on muuttunut öljyksi, maapallon arvokkaimmaksi raaka-aineeksi. 
 
Siten Palikka itse asiassa onkin ekologisena pidettyä puuta.
Öljyn energiasisältö on Palikka-elementissä kiteytynyt kovaan kiinteään muotoon, Passiivitalojen ym rakennusten ylivoimaiseksi lämmöneristeeksi. Palikan lämpöä eristävänä kaasuna on pelkkä puhdas ilma. Palikan erinomainen lämmöneristyskyky säilyy siksi aina yhtä hyvänä vuosikymmenestä toiseen, vaikka puhdas ilma kuinka vaihdettaisiin uuteen puhtaaseen ilmaan. 
 
Siten öljyä ei tarvitse lämpimässä Palikka-energiansäästötalossa polttaa harakoille joka päivä yhä uudestaan luontoa saastuttaen ja ilmastoa lämmittäen tuhoisin seurauksin.
Kun hyödynnät Palikan etuja, nykypuita eli metsien hiilivarastoja ei ole tarpeen tuhota hakkaamalla ja polttamalla hiilidioksidia siten vapauttaen CO2 kasvihuonekaasuksi ilmaston tuhoisaan lämmittämiseen. 
 
Puiden hakkaamisen sijasta olisi uusien kasvien ja puiden, siis hiilinielujen istuttaminen todellien ekoteko, ei päästökaupan keinottelu. Pitäisi seurata ukkoo Nooan esimerkkiä ja kylvää lisää hiilidioksidia sitovia ja happea vapauttavia kasveja joka paikkaan mm aavikoitumisen estämiseksi.
 
EKO-PALIKKA 
 
Palikka Original jo sellaisenaan on erittäin ekologinen tuote. Luonnon öljyn kestävä käyttö muovien, kuten polystyreenin valmistukseen, lämmitys energiaa säästäviin Palikka ekotaloihin, on öljyn ekologisinta käyttöä.
Öljylämmittäminen siis ei olekaan OK ✔ 
 
Näin muovi säästää luontoa ja vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia. Nyt on oman ja ympäristön parasta ajattelevan valistuneen henkilön käytettävissä vieläkin ekologisempia RakennusPalikoita.- Kun raaka-aineena on 100% kasvis materiaalia, säästyy luonnonöljy muuhun tärkeämpään käyttöön - siis mihin käyttöön, polttamisen lisäksi?
 
Kaikki on kemiaa. Saksalainen kemian alan suuryritys Basf, joka jo 1950-luvulla kehitti solupolystyreenin / styroksin / EPSin on nyt kehittänyt prosessin, jolla voidaan kokonaan vege eli bio raaka-aineesta valmistaa monostyreeniä käyttämättä fossiilista öljyä ollenkaan. Hienoa!    
 Palikka Original Muottielementti keksitttiin 1970-luvun alussa, jolloin muottielementille myönnettiin patentit ja mallisuojat sekä Avainlippu-merkki edelläkävijyytensä osoitukseksi, klikkaa linkkiä alla. 
Palikka täyttää 50 vuotta helmikuussa 2023- still going strong! 
Kemian diplomi-insinööri esittää:
 
 
Tätä uutta 100% vegetaarista, eli uutta bio-raaka-ainetta käyttäen EKO-PALIKOITA tehdään kokonaan uusiutuvista nykykasveista saatavasta biomassasta, eikä enää lainkaan fossiilisesta öljystä! Tottakai se on toistaiseksi vaivaiset pari euroa kalliimpaa, mutta nykyisellä öljyhintojen nousuvauhdilla EKO-PALIKKA on varmaan pian hinnallisestikin fossiilisia muovituotteita edullisempi. 
 
Täysin vegetaarisesta raaka-aineesta valmistetun EKO-PALIKKA - lämmöneristeen erinomaiset tekniset ominaisuudet ovat kaikki yhtä hyvät eli identtiset nykyisiin nähden: molekyylithän ovat aivan samat, vain raaka-aineen lähde on eri: öljyn molekyylien asemesta on jalostuksen raaka-aineena uusiutuvan puun tai esim oljen molekyylit. 
Kun olkirakentamiesta innostutaan, voidaan todeta, että EKO-PaALIKKA  voisi olla olkea jalostetummassa muodossa. Lujaa ja kestävää, kuivaa ja lämmintä, tervettä ja homeetonta!
Kemiallista ihmettäkö? Tehdäänhän terveellinen Xylitolikin puusta, kuten puusprii (etanoli) eli vodka! 
 
Monikäyttöistä puuta eli selluloosaa (n 80%) käytetään ihmiskunnalle muidenkin tärkeiden tuotteiden,  kuten WC- paperin, ilmaisten mainoslehtien ja kaupan paperikassien tuottaamiseen. Sivutuotteeksi jäävästä ligniinistä voidaan sitten jalostaa Rakennus Palikoita!
 
Puu on myös suosittu kotimainen polttoaine, joka syttyy herkästi ja palaa hyvin. Syttymispiste on Palikkaa alhaisempi ja palokuorma 10 kertaa suurempi. Puuta käytetäänkin omakoti- ja puukerrostalojen rakentamiseen.
 
Jotta irtopaloista kasaan limatut ekologisest CLT- puulevyt ja liimapuupalkit pysyisivät koossa, tarvitaan hyviä muoviliimoja.
Puurakenteiden suojaaminen säältä ja ilmastolta vaatii hyviä muovipohjaisia maaleja ym pinnoitteita.
 
Mikä siis on oikeasti ekologista ja ympäristö ystävällistä rakentamista? Älä  usko vääriä profeettoja ja salajuoniteorioita!
Paperintuotannon jätetuotteeksi puusta jäävä n 20% ligniini hävitetään nykyään pääosin polttamalla energian saamiseksi ja ilmaston saastuttamiseksi, siksikin on EKO-PALIKKA hyvä asia luonnonkin kannalta. 
 
Tässä kemian lyhyt oppimäärä: Puun ligniini on kemiallisesti hyvin lähellä etyylilbenseeniä, josta voidaan helposti valmistaa monostyreeniä ja siitä polymeroidaan polystyreeniä eli muovia. Solupolystyreenistä eli eps-raaka-aineesta valmistetaan vesihöyryn avulla ympärisyöystvällisiä mm EKO-PALIKKA -muotielementtejä parempaan rakentamisen ja asumiseen.
 
Kysymys nyt kuuluu, haluaisitko todellisen ekotalon asukkaana alussa maksaa vain hieman enemmän vähähiilisemmästä Palikka-tuotteesta energiansäästötalossasi ja sen lämpöperustuksissa, jotka pitkän asumisvaiheesi aikana kulujasi säästäen mahdollistavat huoltovapaan asumisen homeettomassa energiansäästötalossasi raikkaan luonnon keskellä, samalla säästäen luontoa seuraaville sukupolvillesi eli lapsillesi?
 Ja kokemus on osoittanut että kestävän kivirunkoisen Palikka energiansäästötalon arvo vain nousee ajan kuluessa.
 
Jos sensijaan vain naputat laudoista kasaan purettavaksi tarkoitetun kertakäyttötalon, sinun ei tarvitse huolehtia tästä Palikka talon pitkän käyttöiän tuomasta edusta!  Joku laski,  että nykytalon purkamisen ja uudelleen rakentamisen ympäristö rasituksen korjaaminen kestää 65 vuotta,  verrattuna esim valmiin talon remonttiin.
 
Samahan koskee autoja. 100 vuotisen kehityksen huippuun viedyn nyky autokannan priima- autojen romuttaminen ja korvaaminen uusilla kokeellisilla sähkökäyttöisillä härveleillä , joilla lataamattaa pääsee vain vähän matkaa ennen  pitkää latautumistaukoa ja joille kaikille ei hiilestä ja öljystä tehtyä edes tyynen kelin tuuli sähköä ja sadekesän aurinko sähköä ei riitä, vaativat pitkän ajan luontovelan korjaamiseksi edes takaisin nollatasolle!! 
Puhdasta ja ympäristöystävällistä atomivoimaa tarvitaan lisää, kunhan edelliset laitokset ensin saataisiin rakennettua ja toimimaan ...
 
Palikka rakentaminen on tullut jäädäkseen, kestävä Palikka ei minnekään häviä itsestään!  
Palikka Original Muottielementti täyttää virallisesti 50 vuotta 26.2.2023 – Still going Strong!
On myös lanseerattu tavallisen EPS -eristelevyn rinnalle EKO - EPS eristyslevy, joka sekin on kokonaan kasvipohjainen eps-eristyslevy, joka toimii myös tehokkaana routaeristeenä. 
 
Talojen 3D printaaminen onkin sitten jo tulevaisuutta, vaikkei vielä pärjää Palikka Muovitalolle nopeudessa, teknisissä ominaisuuksissa eikä hinnallisestikaan.
 
Kiinnostaako Sinua EKO-PALIKKA? 
KLIKKAA  www.epsharkko.fi   ja OTA YHTEYS:
 palikka@palikka.fi ,  puh 041 44 77 181! 
 
 
Katso televisiosta: Ruudussa Rikkaat ja rahattomat, vuoden 2022 2. jakso. (https://www.ruutu.fi/video/4024305?, vaatii kirjautumisen.
 
© 2022
 
 
          Klikkaa takaisin                                                  Klikkaa seuraavalle sivulle